DESIGN MFACULTEIT
SITE MAP
PSYCHOLOGENPRAKTIJK ANDERZKIJKEN VOOR U? THERAPIE HOE VERDER AANMELDEN OVER MIJ

OPEN DE WEG NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

De psychologische behandeling valt onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ).
De BG-GGZ is ingedeeld in vier zorgproducten: Basis kort, Basis middel, Basis intensief en Basis chronisch. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt, welk product past bij uw hulpvraag.
Alle tijd die ik aan uw behandeling besteed (direct en indirect), wordt (in minuten) opgeteld en aan
het einde van de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Als BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog heb ik contracten met diverse zorgverzekeraars.
Dat betekent, dat vijf tot ongeveer 11 gesprekken volledig worden vergoed uit het basispakket.
Het aantal gesprekken dat we nodig hebben hangt af van type en ernst van de klachten. Er is geen eigen bijdrage. De kosten tellen wel mee voor het verplicht eigen risico dat 385 euro bedraagt in
2017. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts, waarin een vermoeden van een DSM-stoornis
vermeld staat. Zonder een verwijsbrief dient u de kosten voor psychologische hulp zelf te betalen.
Indien ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar, dan kunt u de factuur indienen en krijgt u
veelal een percentage van de kosten vergoed. Vraag dit zelf goed na bij uw verzekering! Voor een sessie van 45 minuten, hanteer ik het standaard tarief voor GZ-Psychologen van 90 euro.
Voor een EMDR-sessie of een relatie-gesprek hanteer ik 120 euro per sessie.

Is er geen sprake van een DSM stoornis of een stoornis die buiten de verzekerde zorg valt,
maar heeft u toch een psychologische hulpvraag, dan kunt u wel bij mij in behandeling komen.
U dient de behandeling dan wel zelf te betalen.

Let op! Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt wel een sessie (standaardtarief)
in rekening gebracht, maar deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Op alle afspraken en betalingen zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP van toepassing Hier kunt u deze algemene voorwaarden lezen.

SINT HELENAHOF 13
9617 EG HARKSTEDE

TELEFOON 06 23 06 66 55
INFO@ANDERZKIJKEN.NL

GEREGISTREERD BIJ:
LVVP
BIG NR 89059904925
KvK NR 54570301

AGB CODES:
ZORGVERLENER 94-011670
PRAKTIJK 94-59326

WACHTlijsten info
Aanmeldwachttijd:
0 - 1 week
Behandelwachttijd:
4 - 6 weken


PRIVACY POLICY

 

KOSTEN
KLACHTEN

AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDS
INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGEN
GEREGISTREERD IN HET BIG REGISTER
ALS GZ-PSYCHOLOOG