DESIGN MFACULTEIT
SITE MAP
PSYCHOLOGENPRAKTIJK ANDERZKIJKEN VOOR U? THERAPIE HOE VERDER AANMELDEN OVER MIJ

OPEN DE WEG NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mij of over de behandeling, dan stel ik het
op prijs als u dit bespreekt met mij.

Ik ga er van uit dat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit toch niet het geval zijn,
dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, het Nederlands Intituut voor Psychologen.

Als GZ-Psycholoog ben ik aangesloten bij het NIP en werk onder de beroepscode die geldt
voor psychologen van het NIP. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar hun website
www.psynip.nl

Tevens ben ik geregistreerd in het BIG register als Gezondheidszorgpsycholoog.
Het BIG register kan u duidelijkheid verlenen over mijn bekwaamheid en bevoegdheden als
zorgverlener. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bigregister.nl

SINT HELENAHOF 13
9617 EG HARKSTEDE

TELEFOON 06 23 06 66 55
INFO@ANDERZKIJKEN.NL

GEREGISTREERD BIJ:
NIP
BIG NR 89059904925
KvK NR 54570301

AGB CODES:
ZORGVERLENER 94-011670
PRAKTIJK 94-59326

WACHTlijsten info
Aanmeldwachttijd:
0 - 1 week
Behandelwachttijd:
4 - 6 weken


PRIVACY POLICY

 

KOSTEN
KLACHTEN

AANGESLOTEN BIJ HET NEDERLANDS
INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGEN
GEREGISTREERD IN HET BIG REGISTER
ALS GZ-PSYCHOLOOG